Products

บริการออกแบบวางระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ ประสพการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบริการ Hotline 24 ชม

DSC Impassa


Premium Feature

 • ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย Made in Canada รับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก เช่น UL ,CE ,RoHS
 • เทคโนโลยีไร้สายแบบ 2 Way รับส่งข้อมูลโต้ตอบไปกลับระหว่างอุปกรณ์ รองรับแป้นกดรหัสไร้สายแบบ Full Message LCD และไซเรนไร้สาย
 • ส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 350 เมตร (ทดสอบในที่โล่ง)
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สายได้สูงสุดถึง 64 โซน เพียงพอต่อการขยายระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติได้ 4 หมายเลข พร้อมระบบโทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรไม่ติด ไม่รับสาย หรือมีบุคคลอื่นรับสายแทน
 • รองรับ Module 3G แจ้งเหตุด้วย SMS และสั่งเปิดปิดระบบด้วยข้อความ SMS
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลายแบบ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับการงัดแงะประตูหน้าต่าง ,เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ,เซนเซอร์ตรวจจับการทุบกระจก ,เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟและความร้อน เป็นต้น
 • รองรับรีโมทคอนโทรลสำหรับเปิดปิดระบบได้ 16 อัน สามารถกำหนดสุณสมบัติเฉพาะของแต่ละอันได้ และลบทิ้งเฉพาะอันเมื่อเกิดสูญหาย
 • จอแสดงผลแบบ Full Message LCD แสดงผลเป็นข้อความอักษรภาษาอังกฤษ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมระบบ Menu Driven แสดงข้อความคำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอ ช่วยให้การใช้งานง่ายขี้น
 • รองรับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Repeater) เพื่อเพิ่มระยะส่งจากชุดควบคุมถึงอุปกรณ์ให้ไกลยิ่งขึ้น
 • นาฬิกาบอกวันเวลาในรูปแบบ Digital
 • ระบบ Supervision ตรวจเช็คความพร้อมของระบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนให้ทราบทันทีที่ระบบผิดปรกติ เช่น ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่ที่อุปกรณ์อ่อน อุปกรณ์ชำรุดหรือขาดหายจากระบบ อุปกรณ์ถูกทำลาย
 • มีระบบสำรองไฟที่ชุดควบคุม ทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟฟ้าดับ นานถึง 24 ชม.
 • ระบบประหยัดพลังงานที่อุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย สามารถทำงานจากแบตเตอรี่แบบ Lithium อายุการใช้งานนานถึง 6-7 ปี และเป็นขนาดมาตรฐานที่หาซื้อได้ง่าย
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบเดินสายได้ 2 โซน พร้อมช่องจ่ายไฟให้อุปกรณ์
 • รองรับอุปกรณ์แสดงผลได้ 2 อุปกรณ์ แสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เปิดไฟเมื่อมีการบุกรุก สั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมท แสดงสถานะการเปิดปิดของระบบ
 • ปุ่มสั่งงานแบบ Short Cut สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานได้ (5 Programable Keys)
 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 128 เหตุการณ์ บันทึกวัน เวลา และรายละเอียดของเหตุการณ์ แสดงผลเป็นข้อความบนหน้าจอ
 • Walk Test Mode ช่วยให้สามารถทดสอบระบบด้วยตนเอง โดยไม่ต้องส่งเสียงเตือนภัย
 • สามารถเปิดการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยได้ 3 Mode คือ....
 • Away Mode เป็นการเปิดการทำงานแบบเต็มระบบ อุปกรณ์ตรวจจับทุกอุปกรณ์ทำงาน ใช้ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
 • Stay Mode เป็นการเปิดระบบแบบเว้นการทำงานบางอุปกรณ์ตรวจจับ ใช้ในกรณีที่มีคนอยู่ในพื้นที่
 • Night Mode เป็นการเปิดระบบแบบเว้นการทำงานบางอุปกรณ์ตรวจจับเช่นเดียวกับ Stay Mode แต่เพิ่มการทำงานอุปกรณ์บางจุดที่ต้องการเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ
 • No Entry Arming สามารถยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้า ขณะที่เปิดระบบแบบ Stay Mode เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดขณะอยู่บ้าน
 • สามารถตั้งชื่อให้อุปกรณ์ตรวจจับ แสดงผลเป็นข้อความบนหน้าจอ เพื่มความสะดวกในการใช้งานและจดจำตำแหน่งอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น
 • Inteligent Auto Arming สามารถตั้งค่าให้ระบบสัญญาณกันขโมยเปิดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อปราศจากการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการลืมเปิดระบบสัญยาณกันขโมยเมื่อไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
 • สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ตรวจจับทำงานแบบ Double Check ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งมีปัจจัยรบกวนค่อนข้างมาก ลดปัญหาการเกิด False Alarm ได้สมบูรณ์แบบ
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลือนไหว สามารถปรับตั้ง Sensitive เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ติดตั้ง ลดปัญหาการเกิด False Alarm จากปัจจัยภายนอก