กันขโม?สัญญาณกันขโม?DSC หน้าหลัก กันขโม?สัญญาณกันขโม?>
    <area shape=

กันขโม? กันขโมยไร้สา?กันขโมยบ้า?สัญญาณกันขโม?

สายด่ว?กันขโม?DSC         กันขโม?ไร้สาย  
ชุดโปรโมชั่น กันขโมยไร้สา? width=  
กันขโมยไร้สา?DSC Alexor      
                                                     
                  อุปกรณ?กันขโม?ไร้สาย    
 

สัญญาณ กันขโม?/a> ชั้นนำของโลกจา?CANADA

ชุดโปรโมชั่น กันขโมยแบบเดินสา? width=

ผลิตภัณฑ์ที่กว่า 140 ประเทศทั่วโลกให้ความไว้วางใจมากว่า 33 ปี ด้วยการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี่อย่างไม่หยุดนิ่? DSC ได้สร้างสรรค?strong> สัญญาณ กันขโม?/strong> ที่ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำสู? โดยเพิ่ม Function ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งาน และช่วยลดอัตรากา?False Alarm อันเกิดจากความยุ่งยากและสับสนในการใช้งาน
สัญญาณ กันขโม?DSC ยังสามารถรายงานเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียด และรองรับบริกา?Monitoring Services ได้ในอนาคต
สัญญาณ กันขโม?DSC ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทั่วยุโร?คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

สัญญาณกันขโม?ระบบเดินสา? width=
กันขโม?สัญญาณกันขโม?มาตรฐานโลก

คู่มือการใช้งา? กันขโม?ไร้สาย DSC 9045

 
 
กันขโมยไร้สา?DSC9045
       
ชุดควบคุมสัญญาณกันขโมยไร้สาย DSC
อุปกรณ์ตรวจจับ สัญญาณกันขโมยไร้สา? name=
อุปกรณ์เสริม กันขโม? name=
                         
                                                                                                 
 

ชุดโปรโมชั่น สัญญาณ กันขโมยไร้สา? DSC

 
(ราคาปรกต?32900 บา?= ส่วนลดถึ? 40%)
 
 
                                                                                                         
                                                                                       
Power Series 9045        
        คุณสมบัต? / Feature    
 • ระบบสัญญาณ กันขโม?บ้านแบบไร้สา? จากประเท?CANADA คุณภาพมาตรฐานระดับโล?ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบั? UL ,ULC แล?CE
 • ขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 13.8 x 20.5 x 3.9 เซนติเมต?เป็นสัญญาณ กันขโม?/strong> ไร้สายที่มีขนาดเล็กและบางที่สุ? รูปทรงสวยงาม ทันสมั?/font>
 • เทคโนโลยีการส่งข้อมูลไร้สายล่าสุดของระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 350 เมตร (ในที่โล่?
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สายได้ถึ? 32 โซ?เพียงพอต่อการขยายระบบอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับทุกประตู/หน้าต่าง ทุกจุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 • โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อมีผู้บุกรุกได? 2 เลขหมา?แล?1 เลขหมายสำรอง พร้อมระบบโทรซ้ำอัตโนมัติ เมื่อโทรไม่ติด ไม่รับสา?หรือเมื่อมีผู้อื่นรับสายแท?/font>
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลา?เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ,อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง ,อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน ,อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ,อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจ? เป็นต้?/font>
 • รองรับรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการเปิ?ปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> ได้ถึง 16 อั?16 Address พร้อมสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรีโมทแต่ละอันได? เช่น กำหนดให้ปิดระบบได้เพีย?1 ครั้งต่อวั?/กำหนดให้สามารถเปิดระบบเพียงอย่างเดีย? ปิดระบบไม่ได?เป็นต้?รวมทั้งสามารถลบทิ้งเฉพาะอันได้ เมื่อเกิดการสูญหาย
 • จอแสดงผลแบ?Full-Message LCD ขนาดใหญ่ แสดงผลเป็นข้อความภาษาอังกฤ?32 ตัวอักษร/2 บรรทัด พร้อมระบ?Menu Driven ใช้งานง่าย เพียงปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ช่วยให้ใช้งานระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?ได้ง่ายกว่?/font>
 • นาฬิกา บอกวันเวลาในรูปแบบ Digital
 • ระบบ Supervision ตรวจสอบความสมบุรณ์ของระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?อัตโนมัต?เช่น ไฟฟ้าดับ ,สัญญาณโทรศัพท์เสีย ,แบตเตอรี่อ่อ? ,อุปกรณ์ตรวจจับเสียหรือขาดหายจากระบ?พร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสดงข้อมูลบนหน้าจออย่างชัดเจ? รวมทั้งสามารถกำหนดให้โทรรายงานได?/font>
 • แจ้งเตือนทันทีที่แบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ตรวจจับอ่อ? พร้อมระบุตำแหน่งอย่างชัดเจ?และสามารถตั้งค่าให้โทรรายงานได?/font>
 • มีแบตเตอรี่สำรองไฟที?Controller สามารถทำงานได้ตามปกต? หลังจากไฟฟ้าดับได้นานถึง 24 ชั่วโม?/font>
 • ระบบประหยัดพลังงานที่อุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สาย พร้อ?/font>แบตเตอรี? แบ?Li-Thium ขนาดมาตรฐา?หาซื้อง่ายอายุการใช้งานยาวนานกว่? 4-5 ปี
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบเดินสายได?2 โซ?
 • รองรับอุปกรณ์แสดงผลต่างๆได?2 รูปแบบ ( 2 Programable Output ) เช่น ไซเรนภายนอ? ไฟกระพริ? ไฟแสดงสถานะการเปิดระบบ สัญญาณ กันขโม? ไฟส่องสว่างเมื่อเกิดการบุกรุ?หรือควบคุมการเปิ?ปิดไฟด้วยรีโมท เป้นต้?
 • มีปุ่มสั่งงานแบบ Short Cut ซึ่งสามารถกำหนดฟังชั่นได้ตามต้องกา? ( 5 Programable Keys ) เพิ่มความสะดวกในการใช้งา?/font>
 • สามารถกำหนดรหัสในการเปิด/ปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?ได้ถึง 17 รหัส พร้อมทั้งสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละรหัสได?/font>
 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึ?128 เหตุการณ?อย่างละเอียดโดยแสดงผลเป็นข้อความบนหน้าจอ พร้อมระบุวัน เวลา ที่เกิดเหต?/font>
 • Walk Test Mode ช่วยให้การทดสอบระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?ด้วยตนเองทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ส่งเสียงไซเร?รบกวนเพื่อนบ้า?/font>
 • สามารถเปิดระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> ได้ถึง 3 รูปแบบ คื?
  Away Mode เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?
  แบบเต็มระบ? อุปกรณ์ตรวจจับทำงานทุกตั?ใช้ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่บ้า?br> Stay Mode  เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> โดยกำหนดให้อุปกรณ์ตรวจจับยกเว้นการทำงานบางส่วน เช่น ยกเว้นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ในส่วนที่มีคนอยู?
  Night Mode เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> โดยเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับบางส่วนที่ต้องการการเฝ้าระวังเป็นพิเศ? หลังจากที่เปิดระบบแบ?Stay Mode แล้ว เช่น การเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในส่วนของชั้นล่างของบ้า? โดยที่ยังคงเว้นการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในส่วนของชั้นบ? หรือ ห้องนอ?เป็นต้?/font>
 • No Entry Arming สามารถยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้าได? เมื่อเปิดระบบแบบ Stay Mode เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นขณะคุณอยู่บ้า?/font>
 • สามารถตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ตรวจจับ และแสดงผลเป็นอักษร บนหน้าจอ ไม่จำเป็นต้องจดจำตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเว้นสัตว์เลี้ยง ประมวลผลด้วยระบบ Digital แม่นยำสูงสุด ปราศจา?Noise รบกว?ซึ่งจะเกิดกับระบ? Analog อันเป็นสาเหตุของกา?Fault Alarm
 • Inteligent Auto Arming เปิดระบบอัตโนมัต?เมื่อลืมเปิดระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> ขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้า?(ไม่ใช่การตั้งเวลาเปิดปิด ) ป้องกันการลืมเปิดระบบได้อย่างสมบูรณ์แบ?/font>
 • สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ตรวจจับทำงานแบบ Double Check สำหรับพื้นที่ที่มีสภาพแปรปรว?เช่น โกดั?ร้านค้?โรงจอดรถ เพิ่มความแม่นย? ลดปัญหาการ Fault Alarm
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถปรับตั้ง Sensitive เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง ลดปัญหาการ Fault Alarm
 
     
สัญญาณ กันขโม?ไร้สาย DSC
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไร้สาย กันขโม? name=
ไซเร?กันขโม? name=
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ กันขโม? name= รีโม?กันขโม? name=
              อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแง?กันขโม? name=      
Click ที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์
 
สัญญาณกันขโมยแบบเดินสา? width=
     
            คุณสมบัต?/ Feature      
 • สัญญาณ กันขโม?แบบเดินสาย 8 Zone รองรับการขยายระบบได้ถึ? 32 Zone
 • รองรับแป้นควบคุม ระบบสัญญาณ กันขโม?(Keypad) ได้หลากหลายรุ่? และสามารถเพิ่มเติมได้ถึง 8 Keypad
 • รองรับการขยายระบบด้ว?Module หลากหลายรูปแบบ เช่น Zone Expander ,Programable Output Module ,Telephone Interface and Automation เป็นต้?
 • รองรับการขยายระบบเป็?กันขโม?ไร้สายได้ถึง 32 Zone ด้วย Radio Interface
 • โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติได?2 หมายเล?+ 1 หมายเลขสำรอง และรองรับการโทรแจ้งเหตุด้ว?GSM
 • สามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 ส่วน / 2 Partition ควบคุมการเปิ?ปิดระบบสัญญา? กันขโม?ได้อิสระ 2 พื้นที?/font>
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลา?เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ,อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง ,อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน ,อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ,อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจ? เป็นต้?/font>
 • มีแบตเตอรี่สำรองไฟที?Controller ระบบสัญญาณ กันขโม?สามารถทำงานได้ตามปกต?หลังจากไฟฟ้าดับได้นานถึง 48 ชั่วโม?/font>
 • ควบคุมการเปิดปิดระบบสัญญาณ กันขโม?ด้วยรหัสถึ? 72 รหัส พร้อมกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละรหัสได?/font>
 • เก็บบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างละเอียด พร้อมบันทึกวัน เวลา ได้ถึง 500 เหตุการณ?(ขึ้นอยู่กับรุ่นของแป้นควบคุม)
 • Walk Test Mode ช่วยให้การทดสอบระบบสัญญา? กันขโม?ด้วยตนเองทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ส่งเสียงไซเร?รบกวนเพื่อนบ้า?/font>
 • สามารถเปิดระบบสัญญาณ กันขโม? ได้ถึง 3 รูปแบบ คื?
  Away Mode เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?แบบเต็มระบ? อุปกรณ์ตรวจจับทำงานทุกตั?ใช้ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่บ้า?br> Stay Mode  เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> โดยกำหนดให้อุปกรณ์ตรวจจับยกเว้นการทำงานบางส่วน เช่น ยกเว้นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ในส่วนที่มีคนอยู?
  Night Mode เป็นการเปิดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> โดยเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับบางส่วนที่ต้องการการเฝ้าระวังเป็นพิเศ? หลังจากที่เปิดระบบแบ?Stay Mode แล้ว เช่น การเพิ่มการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในส่วนของชั้นล่างของบ้า? โดยที่ยังคงเว้นการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในส่วนของชั้นบ? หรือ ห้องนอ?เป็นต้?/font>
 • ตั้งเวลาเปิดปิ?strong>ระบบ กันขโม?แบบอัตโนมัติ ในรูปแบบปฎิทิน พร้อมระบุวันหยุดได?/font>
 • เปิดระบบ กันขโม?/strong> โดยอัตโนมัติ เมื่อลืมเปิดระบบ/ Intelligent Auto Arming (ไม่ใช้การตั้งเวลาเปิดปิด)
 • 2 Programable Output / ควบคุมสั่งงานอุปกรณ์เชื่อมต่? ได?2 ช่อง เช่น สั่งเปิดปิดโคมไฟ , แสดงสถานะการเปิดระบบ ,แสดงสถานะเมื่อระบบขัดข้อ? เป็นต้?/font>
 • มีปุ่มสั่งงานแบบ Short Cut ซึ่งสามารถกำหนดฟังชั่นได้ตามต้องกา? ( 5 Programable Keys ) เพิ่มความสะดวกในการใช้งา?/font>
 • ระบบ No Entry Arming เปิดระบบสัญญาณ กันขโม? ขณะอยู่บ้านโดยยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้า เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
 • ระบบ Quick Arm ระบบสัญญาณ กันขโม?จะเลือ? Mode Stay หรือ Away ให้อัตโนมัติ
 • ระบบ Quick Exit ระบบสัญญาณ กันขโม?จะหน่วงเวลาให้คนในบ้านออกจากพื้นที่ใ? 2 นาทีและจะกลับมาทำงานตามเดิมอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องปิดระบบสัญญาณ กันขโม? แล้วเปิดใหม่
 • สามารถตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ตรวจจับ และแสดงผลเป็นอักษร บนหน้าจอ ไม่จำเป็นต้องจดจำตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Keypad)
 • สามารถตั้งค่าให้ระบบสัญญาณ กันขโม?โทรรายงานเมื่อระบบขัดข้อ? เช่น ไฟฟ้าดับ ,แบตเตอรี่สำรองเสื่อม
 • สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ตรวจจับทำงานแบบ Double Check สำหรับพื้นที่ที่มีสภาพแปรปรว?เช่น โกดั?ร้านค้?โรงจอดรถ เพิ่มความแม่นย? ลดปัญหาการ Fault Alarm
 
ชุดควบคุมสัญญาณกันขโมยระบบเดินสา? name=
ไซเร?กันขโม? name=
แป้นควบคุม กันขโม?LCD5511 อุปกรณ์ขยายระบบไร้สา?กันขโม? name=
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว กันขโม?LC103
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว กันขโม?EC301
แป้นควบคุม กันขโม?LCD5500
  อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแง?กันขโม?    
Click....ที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์
 
         
   

ชุดโปรโมชั่น ระบบสัญญาณ กันขโม? แบบเดินสาย

DSC Powerseries PC1832
ราคาพิเศ?พร้อมติดตั้งเพีย?..19,900 บา?/font>

         
         
                                                                    รายละเอียดเพิ่มเติ?...
 
             
         
นวัตกรรมใหม่แห่งระบบสัญญาณกันขโมยไร้สา?/strong>

ปกป้องเหนือกว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุ?/font>

DSC ALEXOR สัญญาณ กันขโม?ไร้สาย ที่ออกแบบให้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายเต็มรูปแบ? ชุดควบคุ?(Control Panel) และแป้นควบคุมไร้สา?(Keypad) แบบแยกส่วน สามารถติดตั้งชุดควบคุมหลบซ่อนในที่ปลอดภั? แต่ยังคงใช้งานสะดวกด้วยแป้นควบคุมไร้สายซึ่งติดตั้ง ?จุดใดของบ้านก็ได? นอกจากนั้น ยังรองรับการติดตั้งไซเรนไร้สาย ขจัดปัญหาการถูกตัดสายและทำลายไซเรน

ติดตั้งรวดเร็วสวยงาม

DSC ALEXOR สัญญาณ กันขโม?ไร้สายที่หลุดพ้นข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้? ด้วยระบบไร้สายเต็มรูปแบบ อุปกรณ์ในระบบทุกชนิดไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายสัญญาณ สามารถติดตั้งโดยไม่กระทบความสวยงามของบ้า?

     

2 Way Wireless Technology

DSC ALEXOR สัญญาณ กันขโม?ไร้สายแบ? 2 Way ส่งข้อมูลเข้ารหัสไ?กลับ ระหว่างชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่าง?ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบความพร้อมและรายงานความบกพร่องได้สมบูรณ์แบบ เช่น เตือนภัยทันทีเมื่อไซเรนไร้สายถูกทำลา? แป้นควบคุมไร้สาย ถูกทุบทำลา? หรือแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อ?นอกจากนั้น ยังรองรับการใช้งานรีโมทแบบ 2 Way ซึ่งสามารถแสดงผลการทำงานบนหน้าจอแบ?LCD เพิ่มความสะดวกในการใช้งา?/font>

รองรับการควบคุมระบบด้วยรหัสและรีโมทคอนโทรล

DSC ALEXOR สัญญาณ กันขโม?ไร้สายออกแบบให้เหมาะกับการควบคุม เปิดปิดระบบด้วยรหั?สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีผู้ใช้งานร่วมหลายคน เช่น สำนักงาน ร้านค้?บ้านพักอาศัยที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายค?โดยสามารถติดตั้งแป้นควบคุมไร้สาย (Wireless Keypad) ไว้บริเวณทางเข้าออ?และติดตั้งชุดควบคุ?Control Panel)ไว้ในที่ปลอดภั? หากแป้นควบคุมถูกทำลา?ระบบจะ เตือนภัยทันทีและยังคงทำงานได้ตามปกติ ต่างจากระบบสัญญาณกันขโมยไร้สายทั่วไป

                                                       
                                                                          รายละเอียดเพิ่มเติ?......      
 

สาระน่ารู้ ระบบสัญญาณ กันขโม?/font>

 
                                                                                                                         

ระบบสัญญาณกันขโมยทำงานอย่างไ? ?

      ระบบสัญญาณ กันขโม?บ้าน ประกอบด้วยอุปกรณ?3 ส่วนหลักได้แก่ ชุดควบคุ?(Control Panel ) ,อุปกรณ์ตรวจจับต่าง?(Sensor) แล?อุปกรณ์แสดงผ?(Output) โดยแต่ละส่วนจะทำงานร่วมกันโดยม? Software ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการระบ?สัญญาณ กันขโม?ที่มีประสิทธิภาพสูงจะม? Software ที่สามารถจัดการระบบได้อย่างซับซ้อน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบสัญญาณ กันขโม?ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ขณะที่เปิดระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับจะทำหน้าที่เฝ้าระวังให้บ้านคุณตลอดเวลา และหากมีการบุกรุกระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?จะส่งเสียงเตือนภัยพร้อมกับโทรแจ้งเหตุให้คุณทราบทันที
                                                      

                                                                                                                       

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้? สัญญาณ กันขโม?

      ปัจจุบันระบบสัญญาณ กันขโม?เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีหลายรุ่นหลายแบบและหลายราค? ตามความสามารถและประสิทธิภาพของระบบ ฉะนั้นการเลือกซื้อจึงควรพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆดังนี?/font>

 • เป็นสัญญาณ กันขโม?ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกหรือไม่ ? เนื่องจากปัจจุบันมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีจ้างโรงงานในจีนผลิตเพื่อติดแบรนด์ของตนเอ? และแอบอ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ได้รับการเชื่อถือ เช่น อเมริก?อังกฤษ
 • เป็นสัญญาณ กันขโม?ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลกหรือไม?
 • ผู้จำหน่ายและติดตั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?หรือไม?? ทั้งนี้เนื่องจากระบบสัญญาณ กันขโม? คุณภาพสูงมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของการติดตั้งและการโปรแกรม แตกต่างจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิดอื่?เช่น กล้องวงจรปิด หรือ คีย์การ์? หากผู้ติดตั้งขาดความเชี่ยวชา?จะมีผลทำให้ระบบขาดความแม่นยำ และใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงหากระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?เกิดความขัดข้องในอนาคต ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้
 • อย่าพิจารณาและตัดสินใจซื้อสัญญาณ กันขโม?ด้วยเหตุผลด้านราคาเพียงอย่างเดีย? เพราะนอกจากท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพแล้ว ยังมีโอกาศเสี่ยงที่จะไม่ได้รับบริการหลังการขายอีกด้ว? อย่าลืมว่า ต้นทุนส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการของผู้ติดตั้?คื?การบริการหลังการขายที่ต้องดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุ? พร้อมให้คำปรึกษาในการใช้งา?รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งเกิดจากการสึกหรอจากการใช้งานในอนาค? (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ทุกชนิ?ย่อมต้องมีการสึกหรอจากการใช้งา?
 • หากเป็นระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?แบบไร้สา?/strong> สิ่งสำคัญที่สุดคือ การส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุทำการเข้ารหัสได้ซับซ้อนหรือไม่ สัญญาณ กันขโม?คุณภาพสูงมักออกแบบให้มีการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสแบ? Hopping Code โอกาศในการซ้ำกันของรหัสคือ 1 ใน 19 ล้านรหัส นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันการลักลอบจูนคลื่นได้อีกด้ว? ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำจะใช้วิธีส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุแบบง่าย?ไม่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่มักใช้การเข้ารหัสโด?Dip Switch สลับกันไปมาเพียง 4 สวิทซ์ เช่นเดียวกับของเล่?รถบังคับวิทย?ซึ่งมีโอกาศส่งข้อมูลผิดพลาดหรือถูกกวนด้วยคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ไร้สายชนิดอื่?/font>
 • ความแม่นยำของเซนเซอร?นับเป็นหัวใจของระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> หากเซนเซอร์ทำการตรวจจับผิดพลาด จะทำให้ระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong>ของท่านขาดความน่าเชื่อถื?เซนเซอร์ที่ดีควรปรับตั้งค่? Sensitive ให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งได้
 • ระบบสัญญาณ กันขโม?แบบไร้สา? ควรมีระบบประหยัดพลังงานที่อุปกรณ์ตรวจจับ สามารถใช้งานต่อแบตเตอรี่ได้ยาวนานอย่างน้อย 3-4 ปี และไม่ควรมีสวิทซ์ปิดเปิดการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจั?ซึ่งจะทำให้มีโอกาศปิดสวิทซ์แล้วลืมเปิด
 • ควรมีระบ?SuperVision เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?อัตโนมัต?และแจ้งเตือนทันทีที่มีการบกพร่องของระบ?เช่น แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ตรวจจับเริ่มอ่อ?,อุปกรณ์ชำรุด,เป็นต้?br>                                                   
                                                                                                                       

ติดตั้งเหล็กดัดแล้? ปลอดภัยเพียงพอหรือยั??

      คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า เหล็กดัดจะสามารถหยุดยั้งพวกหัวขโมยได?ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เหล็กดัดทำหน้าที่เพียงชะลอให้การบุกรุกทำได้ช้าลงเท่านั้น ่หากขโมยมีเวลามากพ?และมีมุมในการแอบพราง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน การงัดหรือทำลายเหล็กดัดนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาท?หากท่านติดตั้งระบบสัญญาณ กันขโม?สัญญาณกันขโม?/strong>จะทำหน้าที่ส่งเสียงเตือนภัยทันทีที่มีการบุกรุก พร้อมโทรแจ้งเหตุให้ท่านทราบทันที และเมื่อมีคนรู้ถึงการบุกรุ?งัดแงะ พวกหัวขโมยย่อมไม่เสี่ยงที่จะอยู่รื้อค้นทรัพย์สินของท่า?br>                                                   

                                                                                                                       

สัญญาณ กันขโม?ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินคุณได้อย่างไร ?

     ระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> เป็นที่แพร่หลายและนิยมใช้ในประเทศแถบยุโรปมากว่?40 ปีแล้ว สถาบันการเงินต่างๆและสถานที่ราชการก็นิยมติดตั้งเช่นกัน และนี่คือเหตุผลยืนยันว่า ระบบสัญญาณ กันขโม?/strong>สามารถปกป้อง ดูแลทรัพย์สินและคนที่คุณรักอย่างได้ผ? ระบบสัญญาณ กันขโม?ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้ท่านตลอ?24 ชม.โดยไม่มีหยุดพั?แม้ในขณะที่ท่านนอนหลับพักผ่อ?มีหลายครั้งที่การบุกรุกเกิดขึ้นขณะที่มีคนอยู่บ้า? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับพวกหัวขโม?โดยที่ไม่ทันตั้งตั? ระบบสัญญาณ กันขโม?จะช่วยให้ท่านสามารถล่วงรู้ได้ทันทีที่มีการบุกรุก และหากในหมู่บ้านของท่านมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว ระบบสัญญาณ กันขโม?จะเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยรักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 
                                                                                                                       

สาเหตุของการ False Alarm จากระบบสัญญาณกันขโมย

     สาเหตุหลักที่ทำให้ระบบสัญญาณ กันขโม?/strong> False Alarm หรือเกิดการเตือนภัยที่ผิดพลา?มักจะมาจากสาเหตุ 3 ประการ คื?br>           1.อุปกรณ์ไร้ประสิทธิภา? ไม่มีความแม่นย?ส่วนใหญ่มักพบในอุปกรณ์ราคาต่?เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและผลิตแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำ นอกจากนั้นวัสดุที่ใช้ในการผลิตยังไม่ได้ผ่านการคัดเกร? ซึ่งเป็นเหตุให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงอัตราส่วนของดีปนของเสียจากการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย
          2.การติดตั้งอุปกรณ์สัญญา? กันขโม?ขาดความปราณี?ขาดความเชี่ยวชาญ ผิดวิธ?ไม่ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต เช่น นำอุปกรณ?strong>สัญญาณ กันขโม?
สำหรับใช้ภายในไปติดตั้งภายนอ? ติดตั้งอุปกร?strong>์สัญญา?กันขโม?ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
          3.ผู้จำหน่ายไม่มีความจริงใ? ขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้?มุ่งหาผลกำไรโดยไม่เสนอแนะข้อมูลที่แท้จริงแกลูกค้? เช่น แนะนำให้ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับภายนอกโดยขาดการพิจารณาถึงความเหมาะส? (ตรงใจลูกค้าที่อยากให้ระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?แจ้งเตือนตั้งแต่ผู้บุกรุกเดินอยู่รอบบ้าน) ซึ่ง
ตามหลักการแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอกจะมีความแม่นยำน้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในอยู่แล้? เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกได?โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศร้อนอย่างประเทศไท? (อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทุกชนิ?ทุกยี่ห้?ใช้หลักการตรวจวัดมวลความร้อน) และในที่สุดระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> ก็จะเกิด False Alarm บ่อยจนไม่สามารถใช้งานได้ หากจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับภายนอก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบ?strong>สัญญาณ กันขโม?/strong> ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ว่าสภาพพื้นที่ของท่านสามารถติดตั้งได้หรือไม?

 
                                                                                                                       

บริษัท โฮ?เซฟตี้ คอนซัลท์ จำกั?/strong>
บริการ ออกแบบ วางระบ?สัญญาณ กันขโม?สำหรับบ้าน สำนักงาน
2/172 หมู่ 1 ?รัตนโกสินทร์สมโภ?แขวงสายไหม เขตสายไห?กรุงเทพฯ 10220
โท? 02-9943939    Hotline 081-6156987

   
  Home / Products / Security Tips / Contact Us / Link
     

View My Stats